Background Image

越南海防鹽光靈糧堂

越南海防鹽光靈糧堂
Salt and Light Bread of Life Christian Church in Haiphong, Vietnam


負責同工/Person in charge
杜氏輕 長老
主日地址/Service address
Làng Văn Xá, xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
郵寄地址/Mailing address
Làng Văn Xá, xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
聯絡電話/TEL
+84-936-859-798
傳真號碼/FAX
主日崇拜/Services time
時間/Date&Time性質/Type of service語言/Language
星期日 Sun 14:00 主日崇拜越語
電子郵件/Email
lidiem_3004@me.com;nasi.kimanhchen@gmail.com
官方網站/Website
代禱事項/Prayer request
教會簡介/About our church